انتخاب زبان : English
امروز : 1399/05/17

پارکینگ مکانیزه برجی عمودی

ویژگیها:

یک بالا بر در فضای انتقال و دیگری در انتهای سیستم، با استفاده از سیستم انتقال افقی، وسیله نقلیه مورد نظر را به قسمت پارکینگ (انبار) منتقل می نماید.

 

مشخصات استاندارد: