انتخاب زبان : English
امروز : 1399/05/17

پارکینگ مکانیزه چرخ و فلکی

ویژگی ها :

سیستم اداره توسط دسترسی به زنجیرها بندهای اصلی برای سیستم های دوار (چرخنده )کوچک با ساختار ساده بسیار مناسب است.این نوع پارکینگ دارای چرخ دنده های اصلی (با دسترسی به بندک زنجیرهای اصلی که خود نیز کار پالت را پشتیبانی می کنند ) می باشد.

 مشخصات استاندارد: