انتخاب زبان : English
امروز : 1399/05/17

پارکینگ مکانیزه مربعی

 ویژگیها :

این نوع پارکینگ ها در مکانهای زیر زمین و مکانهایی که دسترسی محدود دارند نصب و مورد استفاده قرار می گیرد .

مشخصات :